ΠΡΙΝ_ΜΕΤΑ

Αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών.

Η έλλειψη δοντιών επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος. Όταν αυτή η έλλειψη περιλαμβάνει και πρόσθια δόντια τότε εκτός από τη λειτουργία επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό η αισθητική του στόματος αλλά και του προσώπου γενικότερα.

Το περιστατικό που παρουσιάζουμε έχει και τα δύο. Έλλειψη και οπισθίων και πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου , συν μια επιπλέον παράμετρο : Η έλλειψη είναι αποτέλεσμα ατυχήματος , έγινε ξαφνικά , και έτσι το ζητούμενο για τον ασθενή ήταν η γρήγορη αισθητικά παρέμβαση έστω με μεταβατική γέφυρα μέχρι την ολοκλήρωση της μόνιμης αποκατάστασης του οδοντικού φραγμού. 

Η αξία των μεταβατικών (προσωρινών) αποκαταστάσεων είναι σημαντική :

1. Λύνουν το αισθητικό πρόβλημα του ασθενή , μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών

2. Θα επιτρέψουν την επούλωση των ιστών όταν χρειάζεται (πχ μετά από πρόσφατες εξαγωγές) 

3. Αποκαθιστούν την λειτουργία του στόματος (μάσηση , φώνηση κλπ) , μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών

4. Δοκιμάζουμε τη σύγκλειση , σε περίπτωση που θέλουμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την κατακόρυφη διάσταση του στόματος , και δίνουμε χρόνο στο στόμα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

5. Προστατεύουν τα παρασκευασμένα δόντια καλύπτοντας τα και αποφεύγονται με αυτό τον τρόπο ευαισθησίες στα εξωτερικά ερεθίσματα (χημικά , θερμικά κλπ).

6. Κρατούν τα δόντια στις θέσεις τους , μέχρι την τοποθέτηση των μόνιμων αποκαταστάσεων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους οι μεταβατικές αποκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς και να μην αντιμετωπίζονται σαν 'πρόχειρες'.

 

Η μεταβατική του περιστατικού

 

 

Η τοποθέτηση της στο στόμα του ασθενή =

 

 

 

Οι μεταβατικές αποκαταστάσεις μας δίνουν άνετο περιθώριο χρόνου , αφού παραμείνουν για ανάλογο χρονικό διάστημα στο στόμα του ασθενή , να εκτιμήσουμε την αισθητική και τη λειτουργία τους ώστε να προβούμε σε τυχόν αλλαγές κρίνουμε ότι θα πρέπει να γίνουν στην τελική εργασία.

Ακολουθεί η δοκιμή του μεταλλικού σκελετού της αποκατάστασης =

 

 

Κατόπιν η δοκιμή της πορσελάνης =

 

 

Αυτό είναι το τελευταίο πολύ σημαντικό στάδιο.

Με την τελική δοκιμή θα ελεγχθούν : 

1. Η σύγκλειση με τους ανταγωνιστές 

2. Η επαφή με τα παρακείμενα δόντια

3. Η σχέση με τα μαλακά μόρια του στόματος (χείλη , παρειές , ούλα)

4. Η φώνηση  

5. Η αισθητική (το χρώμα , το μέγεθος , το σχήμα των δοντιών) κ.α.

Θα σημειωθούν όλες οι τυχόν βελτιώσεις που θα κρίνουμε ότι θα χρειαστεί να γίνουν για να καταλήξουμε στο ζητούμενο που δεν είναι άλλο από  μια όσο το δυνατόν πιο άρτια αισθητικά και λειτουργικά τελική προσθετική αποκατάσταση

 


 

 

Για αναλυτική παρουσίαση του περιστατικού σε μορφή video , πατήστε εδώ.

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία ,

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Ευχαριστώ

Ε. Λ. Καστρίτης